• Home
  • /Voorlichting ooglidcorrectie

Voorlichting

Ooglidcorrecties, voorlichting

Intake consult
Tijdens het eerste, vrijblijvende consult maakt u kennis met de arts en  kunt u uw wensen en verwachtingen bespreken.  Er wordt besproken of een bovenooglid correctie voor u de beste optie is en eventuele alternatieven worden uitgelegd.

Uw medische en cosmetische voorgeschiedenis wordt besproken om te verwachten complicaties uit te sluiten. Hierbij zal onder andere worden gevraagd naar uw medicijngebruik en eventuele aandoeningen waarvoor reeds u behandeld wordt . U wordt voorgelicht over de ingreep zelf, het te verwachten resultaat, de mogelijke risico’s en complicaties, de herstelperiode en de leefregels die U in acht moet nemen voor een optimaal resultaat.

Wanneer u daar prijs op stelt, kan er vervolgens direct een afspraak gemaakt worden voor de ingreep. De behandeling kan meestal binnen twee weken plaatsvinden, soms zelfs sneller.

Voor het inplannen van de ingreep bespreken we uw gebruikelijke werkzaamheden. Zeker wanneer u een representatieve functie heeft, of een fysiek zwaar beroep, is het verstandig om het een week rustig aan te doen.

Uit onderzoek is gebleken dat

Driekwart Nederlanders vindt zichzelf een mooi mens.